Vi är en komplett leverantör av el-, tele- och datainstallationer och arbetar utefter EIO-Q ledningssystem som är branschens verktyg för kvalitet, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Vår affärside är att tillgodose kunden energieffektiva och driftsäkra elsystem.

Vi är medlemmar i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen och innehar certifikat med allmän behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket. Våra kunder är i huvudsak fastighetsägare, förvaltare och företag inom livsmedelsindustrin med höga kvalitets- och miljökrav. Vi är verksamma inom hela Storstockholm.

Läs mer