Tjänster

Vi utför elinstallationsarbete inom:

Bostäder

Allmänna och offentliga utrymmen

Övriga anläggningar för användning av el

Elnät (Lågspänning)

Elproduktionsanläggningar

Hissar, portar och rulltrappor

Maskiner, installation, service och felsökning

Värme, kyla och ventilation

Kabelförläggning i mark

Fastighetsautomation